Khẩn: Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2018-2019 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TT.GDNN-GTDX, Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng 03 trường mầm non trực thuộc Sở). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc