Thực hiện Quyết định số 178-QĐ/ĐU ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Đảng bộ Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

            Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

           Về dự Lễ Công bố quyết định:

           – Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở.

           – Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố.

          – Cùng các đồng chí trong Văn phòng Đảng ủy Sở, Cấp ủy, đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN ĐẢNG BỘ

 

Đồng chí Lê Văn Dần, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 

Quyền Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở

và Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy 

Trao Quyết định đổi tên Đảng bộ

Trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

 

 


Tác giả: Văn phòng Đảng ủy

Liên kết bài viết gốc