Thành phần tham dự

    Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

   Về phía các quận, huyện:

Lãnh đạo phụ trách Bậc học Mầm non;

– Chuyên viên phòng giáo dục và Đào tạo;

– Ban chất lượng Bậc học mầm non;

– Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc.

Các Cán bộ quản lý nghỉ hưu:

– Cô Đặng Thị Xuân Mai – Nguyên Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn;

Cô Trần Thị Thanh Vân – Nguyên Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận 6;

– Cô Đoàn Thị Lan Anh – Nguyên Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận 7;

– Cô Lê Thanh Thiên Hương – Nguyên Chuyên viên Phòng GD&ĐT Q. Tân Phú;

– Cô Trương Thị Mai Phương – Nguyên Chuyên viên Phòng GD&ĐT Q. Tân Phú;

– Cô Nguyễn Thị Lan – Nguyên Chuyên viên Phòng GD&ĐT Q. Tân Bình.

Một số hình ảnh của buổi họp:         


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc