Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện;

– HIệu trưởng trường trung học phổ thông;

– Giám đốc TT Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

 

Thư mời số 233/TM-GDĐT-VP ngày 19/10/2018 về tổ chức tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2018.

Thành phần tham dự có thêm danh sách Giáo viên.

(Nội dung chi tiết trong các tập tin đính kèm)

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc