Cập nhật: 13:53, 23/10/2018 Lượt đọc: 82

– Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận-Huyện;
– Đại diện Trung tâm GDNN-GDTX;
– Đại diện 08 Cụm trưởng Chuyên môn trường Trung học phổ thông;
– Đại diện các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc

Liên kết bài viết gốc