Thư mời các Đ/c Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các trường THPT, TCCN, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị tập huấn công tác của UBKT CĐCS và công tác của Ban TTND. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc