Thực hiện Kế hoạch số 30/KHPH-HLHPN-LĐLĐ ngày 06 tháng 06 năm 2018 giữa Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố về phối hợp tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Hoa giữa đời thường”, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển kế hoạch tổ chức thi viết chủ đề “Hoa giữa đời thường” trong cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài thi viết với nội dung giới thiệu, tôn vinh những điển hình tập thể, cá nhân lao động nữ đã thực hiện tốt phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, … Qua đó tôn vinh những tấm gương điển hình vượt khó, tích cực, năng động, sáng tạo trong lao động giảng dạy, trong học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố trong 5 năm qua (2013 – 2018).

Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 31/8/2018, Công đoàn Ngành Giáo dục đã tổng hợp, chấm các bài dự thi của công đoàn viên các đơn vị và gửi những bài viết có chất lượng cả về hình thức lẫn nội dụng về Ban Tổ chức cuộc thi của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 4.000 bài viết từ các đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực trong thành phố tham gia. Ban Tổ chức cuộc thi viết đã tổ chức trao giải vào chiều ngày 15/11/2018 tại Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố có 3 cá nhân được nhận giải Khuyến khích. Đó là cô Nguyễn Thị Kim Ngân – công đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế; cô Phạm Thị Thùy Dung – công đoàn viên Công đoàn Trường THPT Đa Phước và cô Đặng Thị Thanh Hà – công đoàn viên Công đoàn Trung tâm GDTX Chu Văn An.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

Cô Nguyễn Thị Kim Ngân, cô Đặng Thị Thanh Hà, cô Phạm Thị Thùy Dung (từ trái qua)

 

Các thí sinh nhận giải trong buổi tổng kết và phát thưởng

 
 
 


Tác giả: Phan Trần Đăng Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc