THÔNG BÁO KHẨN!

Do ảnh hưởng của bão. BGH Trường THPT Hưng Đạo Thông báo đến toàn thể giáo viên, học sinh toàn trường nghỉ học ngày 26/11/2018 
Ngày 27/11/2018 toàn bộ học sinh đi học lại bình thường!

Trân trọng!