Hội nghị triển khai, thực hiện thu thập thử nghiệm biểu mẫu năm học 2018-2019. (Kính gửi: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa;Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu; Trường THPT Trưng Vương; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc