Vào 14 giờ chiều ngày 30/01/2019, Tại Hội trường 3.1 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị giao ban Khối thi đua 1 – Lần thứ nhất Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Hội nghị do bà Nguyễn Thị Gái – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Năm 2019, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố được phân công phụ trách làm khối trưởng Khối thi đua 1 với các thành viên trong khối gồm các đơn vị: Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố, Công đoàn Ngành Y tế thành phố, Công đoàn Viên chức thành phố, Công đoàn Sở Giao thông Vận tải thành phố, Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công đoàn Đại học Quốc gia.

Hội nghị giao ban lần thứ nhất của Khối thi đua 1 đã tiến hành thảo luận Kế hoạch hoạt động và Quy chế hoat động của Khối trong năm 2019. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Khối thi đua 1 tập trung vào việc thực hiện các nội dung: Tổ chức thực hiện các cuộc vận động của Công đoàn cấp trên theo đặc thù từng ngành nghề; Tổ chức hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; Tổ chức giao lưu, tọa đàm, thể dục thể thao nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị trong Khối thi đua 1; Thực hiện các công tác xã hội từ thiện.

Sau gần ba giờ cùng thảo luận, bàn bạc. Khối thi đua 1 Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau thống nhất các nội dụng hoạt động của Khối, cụ thể như: hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phụ trách xây dựng kế hoạch, cung cấp danh sách cá nhân trong diện gia đình chính sách để công tác đền ơn đáp nghĩa được thuận lợi. Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố thực hiện xây dựng kế hoạch hội thi bóng đá mi ni dành cho nam. Và đặc biệt, Khối thi đua 1 đã thống nhất thực hiện chương trình xã hội từ thiện chung của Khối trong năm 2019 là thực hiện trao nhà công vụ, trao quà cho giáo viên tỉnh Đăk Nông và tặng quà cho học sinh nghèo, khám, phát thuốc cho giáo viên, công chức, viên chức thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, một xã đảo khó khăn nhất tại huyện Cần Giờ hiện nay.

Sau khi hội nghị giao ban kết thúc, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch hoạt động và quy chế hoạt động của Khối thi đua 1 và gửi đến các thành viên trong Khối để thực hiện. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng xin được cám ơn Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công đoàn Ngành Y tế đã tài trợ các vật dụng cần thiết như quạt, đồng hồ cho chuyến đi trao nhà công vụ, trao quà cho giáo viên tỉnh Đăk Nông trong tháng 02/2019 này./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

Bà Nguyễn Thị Gái – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, khối trưởng khối thi đua 1 chủ trì hội nghị

 

Các thành viên tham gia hội nghị giao ban Khối thi đua 1

 

Đại diện Công đoàn Sở Giao thông Vận tải phát biểu

 

Đại diện Công đoàn ngành Y tế phát biểu

 

Đai diện Công đoàn Đại học Quốc gia phát biểu

 

Bà Tiền Mỹ Tú – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh phát biểuLiên kết bài viết gốc