SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

BẢN TIN

Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và Định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2018 – 2019

Ngoại ngữ, tin học

 

 Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và Định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2017 – 2018 ngoại ngữ, tin học.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì Hội nghị;

– Ông, bà Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện;

– Ông, bà Chủ đầu tư, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Tại hội nghị, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Sơ kết Học kỳ I và Định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2018 – 2019 ngoại ngữ,  tin học:

1. Các trung tâm tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành giáo dục nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

2. Thực hiện tốt kế hoạch năm học về các nội dung: tăng cường công tác tập huấn về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các đơn vị thu hút học viên và nâng cao chất lượng giảng dạy.

3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chuyên ngành. Mở rộng liên kết trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, tin học; nâng cao số lượng và chất lượng các chứng chỉ quốc gia, quốc tế về ngoại ngữ, tin học.

4. Khuyến khích trung tâm tổ chức các câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên.

6. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và các quận, huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra các trung tâm, cơ sở tổ chức dạy học ngoại ng, tin học không phép trên địa bàn,; chấn chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy.

7. Tiếp tục tổ chức tốt các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cấp quốc gia và quốc tế.

8. Thực hiện tốt công tác tham mưu với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố về các biện pháp chế tài đối với các sai phạm, tạo niềm tin hơn nữa của xã hội đối với giáo dục thường xuyên nói chung và khối các trung tâm ngoại ngữ, tin học nói riêng./.

Hình ảnh đính kèm:

 

Hình 1: Báo cáo sơ kết của đồng chí Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hình 2: Văn nghệ khai mạc

Hình 3: Văn nghệ khai mạc

 

Hình 4: Văn nghệ khai mạc

Hình 5: Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên tổ chức thảo luận

 

Hình 6: Phát biểu thảo luận tại hội nghị

 

Hình 7: Toàn cảnh hội nghịLiên kết bài viết gốc