Thư mời các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Khóa XI nhiệm kỳ 2018 – 2023 tham dự Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc