Tham dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị quán triệt, thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-02-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Lễ trao Huy hiệu 40 năm, 45 năm tuổi Đảng.
Liên kết bài viết gốc