Đính kèm các nghị định, thông tư liên quan

Nghị định 86/2018 “Quy định về hợp tác, đầu tư của người nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục”

1. nghi-dinh-86-2018-nd-cp

Nghị định 138 “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động giáo dục”

2. nghi-dinh-so-138-2013-nd-cp

Thông tư 21 “Ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học”

3. TT21_2018_TT-BGDĐT-QUY CHE NNTH


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc