Kính gửi: Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị công lập trực thuộc Đảng ủy Sở; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các trường THPT công lập,
– VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc