Thành phần tham dự:

– Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ –  Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

        Về phía Quận – Huyện:

+ Phó trưởng phòng phụ trách bậc học MN cùng với các chuyên viên tổ MN 24 Quận – huyện; 

+ Ban chất lượng GDMN Thành phố;

+ Hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non trực thuộc;

+ Hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non công lập và ngoài công lập;.

Một số hình ảnh:

 

 Liên kết bài viết gốc