Thành phần tham dự:

– Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ –  Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

Về phía khách mời, báo cáo viên:

+ Phó GS-TS Huỳnh Văn Sơn – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm;

Về phía Quận – Huyện:

+ Phó trưởng phòng phụ trách bậc học MN cùng với các chuyên viên tổ MN 24 Quận – huyện; 

+ Ban giám hiệu các trường mầm non công lập và ngoài công lập;.

+ Giáo viên các trường mầm non công lập và ngoài công lập;

+ Ban chất lượng GDMN Thành phố.

Một số hình ảnh:Liên kết bài viết gốc