Kính gửi:

               – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

               – Giám đốc điều hành và người đại diện pháp luật của các công ty Tư vấn Du học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Công văn số 61/TM-GDĐT-VP ngày 08/4/2018 mời họp về hoạt động Tư vấn du học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Các đơn vị Tư vấn Du học trên địa bàn thành phố cần thực hiện báo cáo Thông tin đơn vị: TẠI ĐÂY (Bấm và đây).Liên kết bài viết gốc