Kính gửi :  

               – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

               – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện.

 

Thư mời số 1559/GDĐT-TrH ngày 14/5/2019 về triển khai thi Nghề phổ thông cấp THCS khóa ngày 28/5/2019.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 Liên kết bài viết gốc