Đến tham dự họp Hướng dẫn thực hiện Phiếu khảo sát Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (KHẨN) – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc