Thư mời các Đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố; các Đồng chí Cụm trưởng 11 Cụm công đoàn; Các Đồng chí Chủ tịch CĐCS các đơn vị có cá nhân được bình xét danh hiệu "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp trên cơ sở năm 2019 tham dự Hội nghị lần thứ 07 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc