Nhằm bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tin học, ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Microsoft Việt Nam tổ chức tập huấn Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” (YouthSpark Digital Inclusion – YDI) cho giáo viên THCS trên địa bàn thành phố.

Với muc tiêu:

– Cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản về Tin học. Sử dụng một số phần mềm thông dụng: Word, bảng tính, đồ họa, quản lí dữ liệu, phần mềm học tập, …

– Giúp phát triển những năng lực cần thiết cho HS, liên quan đến tư duy lô gic, tư duy thuật toán, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, Giải quyết vấn đề, liên quan xử lí dữ liệu,..

– Sử dụng CNTT&TT hiệu quả trong học tập các môn, trong cuộc sống.

– Phát triển năng lực làm việc hợp tác, biểu diễn, giao tiếp cũng như các phẩm chất khác của con người trong môi trường CNTT&TT.

– Phát triển những yếu tố văn hóa mới cho HS trong thế giới được số hóa.

Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” với Phương pháp học sinh là trung tâm: chủ động, tìm tòi, khám phá. Ngoài các hoạt động khám phá, học sinh luyện tập thực hành các kĩ năng cơ bản, được thực hiện các Dự án học tập (tăng dần mức độ phức tạp theo từng mô đun). Giáo viên  đóng vai trò hướng dẫn, cố vấn và hỗ trợ học sinh trong học tập.

Nội dung chương trình tập huấn gồm:

Các thầy cô tham dự tập huấn được bà Nguyễn Hồng Minh – Quản lý chương trình giáo dục Microsoft Việt Nam, giới thiệu chương trình hỗ trợ nhà trường và giáo viên của Microsoft và tập huấn về Office 365.

92,8% Thầy Cô đánh giá cải thiện năng lực chuyên môn sau tập huấn

88,6% Thầy Cô đánh giá học sinh hứng thú với chương trình

71,1% Thầy Cô đánh giá kết quả học tập của học sinh đạt khá trở lên

80% Thầy Cô đánh giá chương trình tác động tới tư duy sáng tạo của học sinh

65% Thầy cô đánh giá chương trình tác động tới tư duy logic của học sinh

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh trao đổi với bà Nguyễn Hồng Minh

 

 

 Liên kết bài viết gốc