SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT

ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại

“Cộng đồng học tập” cấp xã

 

            Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội Khuyến học Thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bà Dương Thị Trúc Bạch – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố.

           Dự hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các Sở ban ngành, Lãnh đạo các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập các quận huyện, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Ban Giám đốc các trung tâm Học tập cộng đồng, phóng viên các báo đài.

          Tại hội nghị, Ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

          Sau khi nghe báo cáo, tham luận và phát biểu thảo luận của các đại biểu, Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận công tác xây dựng xã hội học tập đã đi sâu vào đời sống nhân dân Thành phố cũng nhờ những đóng góp tích cực của Hội Khuyến học. Trong thời gian tới, để tạo hệ thống giáo dục mở, xây dựng nền tảng “Thành phố thông minh”, cần tiếp tục củng cố và phát triển các mô hình học tập mang bản sắc đặc thù của Thành phố. Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu để nâng cao các tiêu chí quy định đánh giá các mô hình học tập, tiêu chí đánh giá “công dân học tập”.

           Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố trân trọng tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và đồng thời nhắc nhở các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm sâu sát hơn nữa nhằm phát triển thực chất công tác xây dựng xã hội học tập; để thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã được tốt hơn, các đơn vị cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin./.

 

Hình ảnh đính kèm:

Hình 1: Phát biểu chỉ đạo của Ông Nguyễn Hồng Sơn –  Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hình 2: Phát biểu của Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 3: Báo cáo Sơ kết của Ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 4: Văn nghệ khai mạc

Hình 4 B: Ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cho đội Văn nghệ

Hình 4 C: Phát biểu của Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị.

Hình 4 D: Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Hội Khuyến học tại hội nghị

Hình 5: Phát biểu tham luận của đại biểu Quận Tân Bình tại hội nghị

Hình 5 B: Phát biểu tham luận của đại biểu Quận 5 tại hội nghị

Hình 5 C: Phát biểu tham luận của đại biểu huyện Nhà Bè tại hội nghị

Hình 5 D: Phát biểu thảo luận dủa đại biểu quận Bình Tân tại hội nghị

Hình 5 E: Phát biểu thảo luận của đại biểu quận Bình Thạnh tại hội nghị

Hình 5 F: Phát biểu thảo luận của đại biểu quận Gò Vấp tại hội nghị

Hình 6: Toàn cảnh hội nghị

Hình 7: Toàn cảnh hội nghịLiên kết bài viết gốc