Thư mời các cá nhân tham gia và đạt giải trong Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" NH 2018 – 2019 đế dự Lễ Tổng kết và Trao thưởng Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" NH 2018 – 2019. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc