Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc