Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng hè 2019 cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên đề Kỹ năng mềm trong giảng dạy tiếng Anh cho khoảng 600 giáo viên tiếng Anh tiểu học trong thành phố trong 02 ngày 30 và 31/7 tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Sau đây là một vài hình ảnh của buổi tập huấn.


Tác giả: Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc