Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham dự lúc 7:30, ngày 6/8/2019 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT.
Liên kết bài viết gốc