Thành phần tham dự

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

    1. Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    3. Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non;

3. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của buổi họp chuyên môn:Liên kết bài viết gốc