Thành phần tham dự:

 • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

  + Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

  + Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trường phòng Giáo dục mầm non;

  + Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non; 

  + Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

  + Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

 • Về phía Quận, huyện

+ Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách bậc học mầm non;

+ Chuyên viên phụ trách Giáo dục mầm non;

+ Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách Ngoại ngữ;

+ Đại diện Ban Giám Hiệu các trường Mầm non;

+ Hiệu trưởng trường mầm non trực thuộc;

+ Giám đốc các Trung tâm Anh văn tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh trong trường Mầm non.

Một số hình ảnh của buổi họp 

 Liên kết bài viết gốc