Cập nhật: 12:41, 30/8/2019 Lượt đọc: 483

Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020, 14:00, ngày 03/9/2019 (Thứ ba) tại Phòng họp 3.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo

Liên kết bài viết gốc