Cập nhật: 15:54, 4/9/2019 Lượt đọc: 509

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:
– Chuyên viên phụ trách công tác y tế trường học 24 phòng GD&ĐT;
– Nhân viên y tế trường học THPT;
– Nhân viên y tế các đơn vị trực thuộc.

Liên kết bài viết gốc