Thành phần tham dự:

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

– Bà Nguyễn Thị Gái – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố;

– Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;


– Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non;

– Bà Nguyễn Thị Uyên Phương – Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non;

Về phía Quận 4

– Ông Trần Hoàng Danh – Bí thư Quận ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

– Ông Trần Hoàng Quân – Phó Bí thư Quận ủy- Chủ tịch ủy ban nhân dân;

– Ông Trần Minh Ngôn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Bà Phan Thị Mộng Thủy – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;


Về phía quận Phú Nhuận

– Ông Trịnh Xuân Thiều – Bí thư Quận ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

– Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Phó Bí thư quận Ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

– Ông Võ Cao Long – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;


Cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân; các Tổ chức chính trị – xã hội Quận; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thuộc Quận 4 và quận Phú Nhuận; các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu, tập thể sư phạm trường Mầm Non 3, Mầm Non 6 Quận 4; mầm non Sơn ca 10 quận Phú Nhuận.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LỄ

 Liên kết bài viết gốc