Thành phần tham dự:

 Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh:

– Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;


– Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

 Về phía quận Tân Bình:
– Ông Lê Hoàng Hà – Bí thư Quận Ủy;

– Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến – Phó Chủ tịch thường trực;


– Ông Lê Sơn – Chủ tịch mặt trận tổ quốc;

– Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân;

– Ông Lại Văn Tùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

– Ông Nguyễn Như Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;


– Ông Lê Ngọc Khánh – Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc;

– Ông Trần Văn Thọ – Trưởng trạm y tế phường;

– Ông Trần Minh Vũ – Trưởng phòng tài chính kế hoạch;

– Ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó trưởng phòng.

Cùng các đồng chí chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu, tập thể sư phạm trường Mầm non Tân Sơn Nhất, Hiệu trưởng các trường Mầm non trong quận Tân Bình cùng tham dự.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LỄ


</thành>Liên kết bài viết gốc