SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019

và Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Khối ngoại ngữ, tin học

 

 

        Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 Khối ngoại ngữ, tin học.

Tham dự Hội nghị gồm có:

        – Ông Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì Hội nghị;

        – Ông, bà Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

        – Ông, bà Chủ đầu tư, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học.

       Mở đầu hội nghị, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Tổng kết năm học 2018 – 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 Khối ngoại ngữ, tin học; tiếp theo là Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình thi ngoại ngữ, tin học trong năm học 2018 – 2019 và phương hướng năm học 2019 – 2020.

Ông Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những thành quả đã đạt được của Khối ngoại ngữ, tin học trong năm 2018 – 2019. Trong đó mạng lưới ngoại ngữ, tin học Thành phố được mở rộng với 1.321 đơn vị, có 2% đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài; 96% học sinh tiểu học Thành phố được học tiếng Anh. Các trung tâm cũng công khai học phí kết hợp với hoạt động thiện nguyện đã góp phần giúp học viên hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tiếng Anh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhắc nhở các đơn vị trong năm học 2019 – 2020 lưu ý:

            1.Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; trong đó các trung tâm ngoại ngữ, tin học cũng tham gia góp phần nâng cao trình độ cho Nhân dân Thành phố.

            2. Phòng Giáo dục thường xuyên cần tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động được hiệu quả, đúng pháp luật.

            Hội nghị cũng trao tặng giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho các trung tâm có những thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019./.

 

Hình ảnh đính kèm:

Hình 1: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 2: Báo cáo tổng kết của đồng chí Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 3: Báo cáo của đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 4: Phát biểu của đồng chí Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo về các tham luận của hội nghị

Hình 5: Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đọc quyết định tặng giấy khen cho các trung tâm đạt thành tích xuất sắc

Hình 6: Đồng chí Nguyễn Mỹ Phi Phụng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành trao giấy khen cho các trung tâm đạt thành tích xuất sắc

Hình 7: Đồng chí Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên trao giấy khen cho các trung tâm đạt thành tích xuất sắc

Hình 8: Đồng chí Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên tặng hoa cho đội văn nghệ

Hình 9: Văn nghệ khai mạc

Hình 10: Văn nghệ khai mạc

Hình 11: Toàn cảnh hội nghịLiên kết bài viết gốc