Thành phần tham dự

    Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

   Về phía các quận, huyện:

Lãnh đạo phụ trách Bậc học Mầm  non;

– Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc;

– Ban chất lượng Bậc học mầm non;

       Các Cán bộ quản lý nghỉ hưu:

– Cô Nguyễn Thị Thúy Nga – Nguyên Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Thủ Đức;

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền – Nguyên Chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận.

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc