Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (đợt 60) – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc