Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

Công văn số 4202/GDĐT-TrH ngày 12/11/2019 về dự chuyên đề môn Mỹ thuật cấp THCS.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc