Cập nhật: 17:51, 15/11/2019 Lượt đọc: 553

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:
– Đại diện lãnh đạo phòng, ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
– Đại diện lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Đại diện lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm GDNN-GDTX;
– Đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết bài viết gốc