Thực hiện công văn số 4115/GDĐT-TrH ngày 05/11/2019 về tập huấn giáo dục hòa nhập, Ban tổ chức lớp tập huấn thông báo:

– Thời gian: 07 giờ 30, ngày 05/12/2019.

– Địa điểm: Trường THPT Marie Curie, Số 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3.

Trân trọng!


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc