Sáng ngày 06/12/2019, thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 thuộc cụm 2 đã tổ chức chuyên đề cấp cụm bộ môn tiếng Anh tiểu học: “Giảng dạy tiếng Anh lớp 1” tại trường Tiểu học Phùng Hưng Quận 11.

Tham dự buổi chuyên đề là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiếng Anh Tiểu học tại các Phòng Giáo dục, cán bộ quản lý trường Tiểu học, giáo viên tiếng Anh tiểu học đại diện cho 24 quận huyện. Thầy Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học đã phát biểu định hướng chuyên môn về nội dung giảng dạy tiếng Anh cho lớp 1 ở học kì 1. Sau đó, cô giáo tiếng Anh trường Phùng Hưng thuộc Phòng Giáo dục Quận 11 đã thực hiện thành công tiết dạy với giáo án được soạn theo hướng không sử dụng tài liệu cho học sinh lớp 1, học kỳ 1. Kết thúc chuyên đề, các thầy cô tham gia đã đóng góp rất nhiều ý kiến chuyên môn, rút kinh nghiệm để giúp cho chuyên đề thành công.

Một số hình ảnh trong khóa tập huấn:


Tác giả: Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc