Căn cứ Công văn số 270/TLĐ, ngày 01/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Để giúp các cán bộ công đoàn tại các cở sở biết cách sử dụng và thao tác thành thạo hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho các công đoàn cơ sở trực thuộc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Công tác tập huấn được thực hiện vào ngày 21/12/2019 và ngày 28/12/2019. Đối tượng tham gia tập huấn là Chủ tịch Công đoàn của 229 đơn vị cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tập huấn, Bà Nguyễn Thị Gái – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xác định, việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và cấp đổi thẻ đoàn viên công đoàn là chủ trương lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chính vì vậy Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn; mặt khác giúp cho các công đoàn cơ sở thuận lợi trong việc thống kê chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên tại đơn vị mình quản lý, giúp công đoàn cơ sở xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên.

Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giới thiệu sơ bộ những nội dung trọng tâm của công tác tập huấn, đồng thời nêu lên những ích lợi, các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn từ phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn để các công đoàn cơ sở nắm bắt và thực hiện có hiệu quả.

 

Tại buổi tập huấn, ông Lê Anh Khoa – Cán bộ Ban tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Ông Phan Trần Đăng Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hướng dẫn các công đoàn cơ sở thao tác thực hành trên máy tính với các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; thêm mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; gửi phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; bàn giao công việc của công đoàn cơ sở; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới. Kết thúc buổi tập huấn ngày thứ nhất, Ban tổ chức đã đánh giá cao sự nghiêm túc tham dự tập huấn của đội ngũ cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

Bà Nguyễn Thị Gái – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở –

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tập huấn

 

Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo – Phó Chủ tịch Công đoàn
Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu những

nội dung trọng tâm của công
tác tập huấn

 

Ông Lê Anh Khoa – Cán bộ
Ban tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

 

 Ông Phan Trần Đăng Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Công
đoàn Ngành Giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh hướng
dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn

 

Ông Phan Trần Đăng Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Công
đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
hướng
dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn

 

Hình ảnh buổi tập huấn

 

Các đồng chí Cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn


Tác giả: Phan Trần Đăng Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc