Mời các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc