Thư mời Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I, Năm học 2019 – 2020 và Tuyên dương “ Gương sáng Đảng viên” Năm 2020; Tổng kết các hội thi nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc