Mời các Đ/c Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I – Năm học 2019 – 2020. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc