Mời các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I – Năm học 2019 – 2020. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc