Mời các tập thể, cá nhân đã tham gia và đạt giải trong Cuộc thi viết chủ đề "Gương sáng Đảng viên quanh tôi" Năm học 2019 – 2020 tham dự Lễ Tổng kết – Trao thưởng Cuộc thi viết chủ đề "Gương sáng Đảng viên quanh tôi" Năm học 2019 – 2020. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc