Mời các thí sinh đã tham gia và đạt giải trong Cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo Giai đoạn 2017 – 2020 tham dự Lễ tổng kết – Trao thưởng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo Giai đoạn 2017 – 2020. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc