Ngày 10/01/2020, thực hiện theo kế hoạch chuyên môn của cụm 1, trường tiểu học Tạ Uyên đã thực hiện tiết chuyên đề: Giảng dạy tiếng Anh qua văn hóa Việt Nam với bài: “Tết ở Nhà Bè” nhằm cung cấp cho trẻ những cảm xúc về quê hương và những nét văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc để từ đó hình thành cho trẻ niềm tự hào, biết giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương, đất nước.

Qua tiết học, học sinh sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh trong các ngữ cảnh có thật; tạo được hứng thú học và sử dụng tiếng Anh của mình qua các chủ đề phù hợp, gần gũi với cuộc sống; giúp cho học sinh biết về các phong tục tập quán của người Việt Nam nói chung và của người dân Nhà Bè vào dịp Tết nói riêng.

Sau đây là một vài hình ảnh của chuyên đề:

 Liên kết bài viết gốc