Kiểm tra việc thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đối với lớp 1

26/5/2021 11:32

Từ ngày 18/5/2021 đến ngày 21/5/2021, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đàng uỷ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đối với lớp 1 tại 4 Quận Huyện: Quận 3, 5, Phú Nhuận, Nhà Bè.Liên kết bài viết gốc