Thành phần tham dự

    Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên – Phó Chánh văn phòng Sở;

Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến –  Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Cùng các chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Trung tâm công nghệ thông tin, phòng Giáo dục Mầm non.

   Về phía các quận, huyện:

Lãnh đạo phụ trách Bậc học Mầm non;

Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;

Ban chất lượng Bậc học mầm non;

 Hiệu trưởng các trường mầm non công lập và ngoài công lập;

Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc.

   Các Cán bộ quản lý nghỉ hưu:

Bà Bùi Thị Diễm Thu – Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Bà Trần Bích Ngọc – Nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7;

Bà Phan Thị Ngọc Trân – Nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1;

Bà Nguyễn Đặng Thị Phương Hoa – Nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non Nam Sài Gòn;

Bà Phan Thị Bích Liên – Nguyên Hiệu trưởng trường Măng Non 1 Quận 10 thành viên ban chất lượng Thành phố.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc